Dorpskrant Marlûd

 

 

Als dorpskrant staat Marlûd open voor iedereen; men mag schrijven wat men wil; van verhalen en gedichten tot verslagen of mededelingen.
De redactie behoudt zich wel het recht voor om kopij te weigeren als bij hen niet bekend is wie de afzender is of als het geschrevene belastend zou kunnen zijn voor een ander.

Vaste onderwerpen van de krant zijn;

Dorpsbelang info,
Schoolnieuws :
Met informatie overgenomen uit het info nieuws van ABBS De Fluessen
Kerk nieuws.:
De aanvangstijden van de kerkdiensten en de wijzigingen in de burgerlijke stand van het dorp.

De Marlûd verschijnt 11 x per jaar (zomervakantie uitgezonderd); vóór in elk nummer vindt u de uiterlijke datum waarop de kopij voor het volgende nummer ingeleverd dient te zijn.
Voordat de krant bij u in de bus valt zijn er al heel veel dorpsgenoten mee bezig geweest. De redactie vindt het belangrijk dat er veel mensen bij betrokken zijn om een zo groot mogelijk draagvlak te hebben.

Aanmelden bij:
P. Rienstra, Buorren 44

Redactie:
Durkje van der Wal .
Harry Tuinier
Aryan   Westera         
 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.