Doelstelling:

Het in alle opzichten behartigen van de plaatselijke belangen van Elahuizen door:

het behartigen van de belangen van de bewoners

het stimuleren en steunen van de plaatselijke verenigingen.

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter ad intrim         - Saskia Bosma

Secretaris                     -  vacant

Penningmeester             - Peter de Jong

Bestuurslid                     - Sietze van Goslinga

Bestuurslid                     - Tijn van Esch

bestuurslid                      - Jochem Zijlstra

Bestuurslid                     - Maaike Dijkstra

Dorpsbelang is te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.