Doelstelling:

Het in alle opzichten behartigen van de plaatselijke belangen van Elahuizen door:

het behartigen van de belangen van de bewoners

het stimuleren en steunen van de plaatselijke verenigingen.

Samenstelling van het bestuur:

 Voorzitter

Secretaris   

Penningmeester 

Bestuurslid     

Bestuurslid     

Bestuurslid     

 - Tijn van Esch

- Maaike Dijkstra

- Peter de Jong

- Sietze van Goslinga

- Ed van Eenige

- Jack Zijlstra

 

           

Dorpsbelang is te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.